NEN 3140

STIGAH


Disclaimer Reva Repair.


 

1. Hoewel Reva Repair haar uiterste best doet om deze website zo up-to-date mogelijk te houden, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Deze website geeft slechts algemene informatie. Daaraan kan geen enkel recht worden ontleend.


2. Reva Repair is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor gevolgen van activiteiten die op basis van de informatie op deze website worden ondernomen. De teksten en afbeeldingen op deze website genieten auteursrechtelijke bescherming.


3. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te verveelvoudigen of anderszins (commercieel) te gebruiken. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Reva Repair geen controle heeft.


4. Reva Repair draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de desbetreffende server.